O domácích lázních

Současné klasické balneoterapeutické procedury je možné využívat pouze v lázeňských a vysoce specializovaných rehabilitačních zařízeních, které jsou vybaveny speciální technikou a je také finančně nákladná. Pobyty v lázeňských zařízeních jsou časově a finančně náročné a je prakticky nemožné využívat balneoterapeutické procedury celoročně. Alternativou je program "Domácí lázně", který vznikl v roce 1988. Program je originální tím, že umožňuje převážnou část balneoterapeutických a fyzioterapeutických procedur provozovat ambulantně v rehabilitačních centrech, hotelových zařízeních, penzionech, kosmetických salonech, sportovních klubech bez složitého technického vybavení velice jednoduchým aplikačním způsobem. Ve vývoji na nových balneoterapeutických a fyzioterapeutických přípravcích a přístrojích se nadále pokračuje ve spolupráci s lékaři se nové přístroje a přípravky ověřují na odborných pracovištích. Přípravky a přístroje programu "Domácí lázně" jsou také alternativou pro široké vrstvy obyvatelstva, vzhledem k současnému zdravotnímu stavu lidské populace (stres, bolesti zad a pohybového ústrojí, alergie, kožní problémy, artrózy, poruchy imunitního systému atd.), jsou jednoduše aplikovatelné jako podpůrné prostředky pro zmírnění zdravotních problémů. Přípravky lze aplikovat jako podpůrné na tyto zdravotní problémy: Artrózy nosných kloubů (včetně změn III. a IV. stupně), choroby malých kloubů, bolesti a blokády páteře, revmatizmus, různé kožní problémy (lupenku, ekzémy apod.), celulitidu, svalové únavy a různá svalové postižení, doléčení poúrazových stavů, celková detoxikace a relaxace organizmu. Přípravky z léčivých peloidů "Domácí lázně" v žádném případě nechtějí ani nemohou nahradit odbornou lázeňskou péči, která je souhrnem řady pozitivních faktorů působících komplexním efektem na pacienta. Součástí programu "Domácí lázně" jsou také kosmetické přípravky vyráběné z přírodních minerálních vod, léčivých peloidů a bylinných extraktů připravených speciální technologií. Léčivé peloidy jsou nepřekonatelný poklad, který připravila příroda v dávné minulosti pro dnešní lidstvo v dnešním stále více znečištěném prostředí. Zdraví je požehnáním, které převyšuje všechny ostatní statky. Léčivé peloidy - rašeliny, sapropely, bahna - tajemná síla přírody Peloidy jsou kašovité hmoty ryze přírodního původu, které vznikly v přírodě geologickými a klimatickými pochody před 10 000 lety. Za léčivé peloidy můžeme označit pouze ty, které vyhovují speciálním požadavkům jako nositelé vědecky prokázaných a lidskému zdraví užitečných účinků. Tisíce let jsou léčivé peloidy jako čistč přírodní produkt proslaveny pro své léčivé síly, speciálně pro lidi s pohybovými, kožními problémy a s poruchami imunitního systému. Písmo svaté vypráví, že Ježíš pomocí bahna navrátil zrak slepci. Jde zajisté o symbolický čin, ale Ježíš Nazaretský byl velice vzdělaný člověk znal přírodní léčivé síly a dovedl je ocenit a použit. Jsou také známy záznamy, že ve starém Egyptě a Řecku bylo používání léčivých peloidů velmi rozšířeno a to jak pro léčení tak i pro krásu (např. bahenní maska Kleopatry s aloe a oslím mlékem). Teprve moderní výzkum v různých zemích nezávisle na sobě prokázal opodstatněnost používání léčivých peloidů v balneoterapii. Více než 50 nezávislých klinických sledování, zejména v USA, Francii a Německu, potvrdilo, že se přírodní organické látky pohlcují tělem 16x efektivněji a udržují 26x lépe než syntetické. Složitá chemická struktura léčivých peloidů širokým spektrem regeneračních účinků působí na lidský organismus celkově. Proč dnes mluvíme o nějakých organických peloidech, které čistí a regenerují, když můžeme využívat bezbarvé a efektní chemicky izolované látky z rostlin? Přírodní výživné látky bývají výjimečně bezbarvé a obvykle čím jsou koncentrovanější, tím je i extrakt tmavší. Představte si mikrosvět stovek druhů rostlin, vodních rostlin a živých organismů nezamořené planety Země před cca 10 000 lety. Tento mikrosvět prošel následně etapami Částečného biochemického rozkladu a pak zůstal pod vodou zachován po celá tisíciletí v prakticky stejné podobě dodnes. Vykazuje ohromnou shodu s lidským tělem. Ani jedna dnes rostoucí rostlina se nemůže srovnávat s geneticky bohatým původem peloidů a spektrem jejich ve vodě rozpustných bioaktivních látek. Těžko se najde druhá látka, která z jedné strany tak jemně a efektivně očistí pokožku od škodlivých látek, které mají pro ni zhoubný vliv, a současně z druhé strany ji dodá veškeré výživné látky stimulující imunitní systém, procesy metabolismu, regeneraci buněk, příznivě ovlivňuje i centrální nervovou soustavu! Léčivé peloidy používáme jako podpůrný prostředek při syndromech svalového přetížení při sportu, pracovním zatížení, degenerativních procesech pohybového ústrojí, kožních problémech, při poruchách látkové výměny organismu, bolesti kloubů, svalů, zad a páteře, obezitě, celulitidě, celkově působí také proti stresu a negativním zevním vlivům. Certifikované léčivé peloidy jsou dodavatelé energie, aktivních látek na molekulární úrovni působící individuálně a komplexně na každého člověka. Jejich působení přináší užitek všem systémům lidského organismu, především kůži. Taje nejvíce postiženým a nemocným orgánem těla, na kterou se užívají léčivé peloidy, která se nemůže lépe očistit a regenerovat, stejně jako celé tělo. Zrcadlem zdravého organizmu je především zdravá pokožka. Přírodní látky obsažené v léčivých peloidech mají také účinky kosmetické - huminové látky, křemík, zinek, hořčík a rostlinné enzymy působí hydratačně, regeneračně, tonizačně, přispívají k restrukturalizaci a "omlazení" pokožky. Zpomalují tvorbu vrásek a oddalují stárnutí pokožky. Léčivé peloidy dělíme na rašeliny, sapropely a bahna.

MENU

Rašeliny

Rašelina je ústrojná zemina, jež obsahuje nejvýše 50% minerálních látek (v absolutní sušině) a vytvořila se odumíráním a nedokonalým rozpadem rašeliništních rostlin za zvýšené vlhkosti a ztíženého přístupu vzduchu. Rozklad je podmíněn fyzikálními a chemickými, zčásti i biologickými vlivy. Jde o rozklad nedokonalý, při němž vznikající hmota si uchovává původní (buněčný) sloh a vyznačuje se zvýšeným obsahem uhlíku. Rašelina se nazývá anglicky - peat, německy - der Torf, Francouzsky - la tourbe, rusky a polsky - torf. Podle vzniku a obsahu organických látek se rašeliny dělí na slatinné, přechodové (smíšené), vrchovištní. Slatiny - mají alkalickou reakci, s obsahem CaO nad 2% v sušině, přítomnost CaCO3 rostliny: převažují různé trávy ostřice, rákos, kapraď, přeslička, různé dřeviny Přechodová rašeliniště - substrát s neutrální nebo slabě kyselou reakcí, vždy bez CaCO3, obsahem CaO 0,5% - 2% i více - rostliny: vřes, kapraď, rašeliníky, jalovec, bříza Vrchovištnř rašeliny - slabě až silné kyselá reakce a s obsahem CaO pod 0,5% v sušině rostliny: převažují mechy rašeliníky, plavuně, suchopýr, bříza V balneoterapii se používá pouze a jenom rašelina schválená jako léčebná (vědecky prokázané a lidskému zdraví léčivé účinky), která se těží v přesné fázi humifikace na rašeliništích v oblastech schválených přírodních léčivých pramenů, ať teplých nebo chladných. Soli obsažené v minerálních pramenech, které rašeliniště napájí, prostupují rašelinovým substrátem, ve kterém se udržují v rozpustném stavu a napomáhají tak vzniku různých chemických reakcí. Působením minerálních solí na organickou hmotu rašeliny různé kyseliny např. huminovou, křemičitou, tříslovou, jantarovou, mravenčí atd. Všechny tyto látky mají pozitivní vliv na náš organizmus. Rašelina po speciální úpravě splňuje všechny atributy regeneračně-preventivního media pro preventivně-léčebné užití. Balneologickou rašelinu používáme jako podpůrný prostředek při syndromech svalového přetížení při sportu, pracovním zatížení, degenerativních procesech pohybového ústrojí, uvolňuje srůsty, kožních problémech, zánětlivých procesech, při revmatismu, ischiasu, při poruchách látkové výměny organismu. Rašelina obsahuje také ženský pohlavní hormon estrogen a ve spojení se specifickým složením minerálních pramenů se staly Františkovy Lázně právem světoznámými specifickými lázněmi pro ženské choroby. V balneoterapii se využívají různé druhy rašelin podle obsahu účinných látek a kyselosti:

    1. rašeliny železité, v nichž, převládá síran železitý;
    2. rašeliny salinické, se sírany alkálií a alkalických zemin;
    3. rašeliny sirné, v nichž jest obsažena volná síra, sirníky a sirovodík.

V naší republice máme velmi mnoho lázeňských míst, jako např. Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Bohdaneč, Velichovky, Nová Ves, Letiny, Teplice, Bechyně, Třeboň kde se používá balneorašelina k léčebným procedurám. Přírodní látky obsažené v rašelině mají zároveň také blahodárné účinky kosmetické - křemík, zinek, hořčík, rostlinné enzymy a dalších účinných látek působí hydratačně, regeneračně, stimulačně, přispívají k restrukturalizaci a "omlazení" pokožky. Zpomalují tvorbu vrásek a oddalují stárnutí pleti. Huminové kyseliny mírní projevy podrážděné a svědící pokožky, zároveň také posilují ochranný kyselý plášť pokožky, tělo se tak lépe brání zárodkům nemocí. Efektivně očistí pokožku od škodlivých látek, které mají pro ni zhoubný vliv, a současně z druhé strany ji dodá veškeré výživné látky stimulující regeneraci buněk.

MENU

Bahna

Léčivá bahna jsou přírodního zeminy, které obsahují prokazatelně účinné léčivé látky a z geologického pohledu jsou různého původu. Rozlišujeme bahna jednoduchá říčná (Ostrožská Nová Ves -SK), která vznikla v přírodě rozmělňující činností potoků a řek s následnou sedimentací rozmělněných hornin a minerálních látek v místech mírného toku. Bahna jezerní - vzniklá ve stojatých vodách usazováním a smíšením rozmělněných ústrojných částic (rostlinných i živočišných) s jemnými minerálními částicemi. Zvláštním druhem jezerního léčivého bahna je sapropel (mudda, gyttja, hnilokal), který vzniká tak, že zarůstáním jezer a tůní, počíná hromadění amorfní rašeliny na dně vodní nádrže za anaerobních podmínek (bez kyslíku) a dalším usazováním a smíšením rozmělněných ústrojných částic rostlinných i živočišných (hlavně měkkýšů) s jemnými minerálními částicemi, které vždy převládají. Sapropelová bahna jsou chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi podobná rašelinám, ale vznikají za zcela jiných mikrobiálních podmínek. Velmi často sapropel tvoří nejspodnější vrstvy rašelinišť (v ČR nevyužívá a nikdy nevyužíval k lázeňským účelům k veliké škodě tradiční České baolneologické školy, protože sapropelová bahna jsou účinnější na kožní problémy než rašelina). Termální bahna -jsou ta, která vznikají rozrušením okolních hornin minerálními léčivými prameny (horké nebo studené), pokud termální pramen obsahuje síru, vznikají bahna sirná (Piešťany). Bahna mineralizovaná -jsou uměle sycená minerální vodou (Trenčianské Teplice). Rozeznáváme ještě bahna původu sopečného a bahna mořská s velkým obsahem sodíku, draslíku, jodu a jílů. Užití bahna k léčebným účelům je známé již ve starověku. V poslední době vzbudily pozornost zejména jeho blahodárné účinky při vnější léčbě některých nespecifikovaných otoků. Bahno se těší velké úctě i u primitivních národů. Ukázalo se, že může být velmi užitečné i v kosmetice slouží k přípravě masek vzhledem k obsahu minerálních látek. Sportovci ho používají k léčení torzí. Bahno je velice tvárné a plastické, proto se v balneoterapii používá více na zábaly a obklady než na koupele.

MENU