nehoňte se zbytečně! stačí dojít k nejbližší poště. provádíme rozbory vody prostřednictvím české pošty.rozborem vody se rozumí stanovení:

 koliformních bakterií,

 NO3-,

 pH,

 Ca + Mg,

 NH4-,

 NO2-,

 SO42-,

 Cl-,

 CHSK-Mn,

 KNK4,5

  a vodivosti.

ZPĚT

© 2002 bpm - design