Aqua centrumKvalita vody a škodlivinyNaše tipy
 

Dionela (kategorie vodních filtrů "třetího kohoutku")

Vodní filtr Dionela slouží k odstraňování širokého spektra cizorodých látek z pitné vody.
Je určen k přípravě (dodatečné úpravě) toho podílu pitné vody, ze kterého připravujeme nápoje nebo pokrmy. Nejkvalitnější pitnou vodu přitom získáte mnohem levněji než denními nákupy balené vody.

Dionela využívá tři druhy výměnných filtračních vložek:
Dionela FDN 2, FAM 1 a FTK 3.

Podle Vašich požadavků a potíží
s pitnou vodou si sami můžete vybrat Dionelu s tou správnou filtrační vložkou. Výměnné vložky jsou dle Vašeho přání libovolně zaměnitelné. Životnost vložky je odvozena od bakteriostatického působení stříbra
a je dvouletá. Vypotřebovanou vložku lze odevzdat k výměně či regeneraci náplně, zaplatíte tak výrazně méně než při koupi nové vložky. Zároveň tak šetříte i životní prostředí.

Autor Dionely, Ing. Václav Michek, je zakládajícím členem Československé asociace vodárenských expertů.

Jak Dionela funguje?

Aktivní uhlí:

Vysvětlení všestranné účinnosti aktivního uhlí je v jeho vnitřní struktuře. Vnitřní povrch všech kanálků a kapilár jednoho gramu aktivního uhlí je
1000 čtverečních metrů
- tyto kanálky a kapiláry jsou tedy nesmírně jemné. Pouhými fyzikálními silami jsou schopny přitáhnout
a udržet na svém povrchu molekuly organických škodlivin. To se však netýká rozpuštěných solí v iontové formě. Ty přes filtry aktivního uhlí procházejí.
Proto filtrací přes aktivní uhlí neovlivníte přirozené minerální složení vody.

Filtrační vložky s ionexy:

Vložky FDN 2 a FTK 3 obsahují menší množství aktivního uhlí než
FAM 1. Proto tyto vložky užívají iontovýměnné hmoty s tzv. makroporézní strukturou. Sorpční schopnosti aktivního uhlí a těchto látek se vhodně doplňují, výsledek je poněkud lepší než při filtraci přes samotné aktivní uhlí.

Zabezpečení proti bakteriím:

Odlišným způsobem je na aktivním uhlí odstraňován chlor. Ten reaguje přímou chemickou reakcí s uhlíkem aktivního uhlí. Odstraněním chloru je ovšem voda zbavená látky, zajišťující její bakteriologickou nezávadnost. Ve filtračních vložkách Dionely je chlor nahrazen nepatrnými koncentracemi stříbra, 2-5 mikrogramů v litru
(horní limit normy je 50 mikrogramů).

Jeho účinky jsou dlouhodobé. Upravenou vodu můžete skladovat v chladničce až jeden týden.

Stříbrem jsou ošetřeny všechny filtrační vložky Dionely.
Je tak zajištěno, že uvnitř filtru nedochází k rozmnožování bakterií na filtračních materiálech
(bakteriostatický účinek).
Žádná z filtračních vložek však není určena pro prvotní desinfekci vody.
Nezaručuje tedy, že z přiváděné bakteriálně závadné vody vznikne voda bakteriálně nezávadná.

Technické údaje:

Výška 406 mm, největší průměr 99 mm, max. tlaková ztráta 0,093 MPa.

Filtr je umístěn na kuchyňské lince v blízkosti dřezu. Voda je do něj vedena přepínačem, umístěným na přívodu studené vody před směšovací baterií nebo na konci vodovodního ramínka.

MENU

 

Vodní filtr Diona (kategorie nádobových filtrů)

Filtr podobných vlastností jako Dionela. Je přenosný, cenově velmi dostupný.
Vhodný především na chaty, chalupy, do kanceláří apod.
Bližší informace.

MENU

 

Sprchový filtr

odstraňuje z teplé nebo studené vody chlor a další škodlivé látky.
 Nezbytný je zejména pro alergiky, atopiky, nemocné lupénkou či malé děti. 
Bližší informace.

MENU

 

Supertok                                           » » »

Zařízení na úpravu kapalin magnetickým polem
- bez chemikálií odstraňuje vodní kámen,
brání zarůstání potrubí.
Bližší informace.

MENU

 

Mechanický filtr Rainfresh FC 300
na zákal a nečistoty

Mechanické nečistoty se vyskytují ve vodárensky upravené vodě i ve vlastních zdrojích - malé jsou neviditelné, větší znáte zejména z perlátorů u baterií a splachovadel.

Proč Rainfresh FC 300?

Odstraňuje zejména zákal, rez a vodní sliz , nikoliv rozpuštěné železo (Fe2+)

Chrání před zanesením potrubí a instalovaná zařízení
(baterie, splachovadla, pračky aj.) i dražší domácí úpravny vody

Existuje široké spektrum vyměnitelných vložek
- životnost vložek je 6 - 12 měsíců v závislosti na znečištění

V řadě vyspělých zemí je samozřejmou součástí vodoinstalace

Výhodou je možnost použití v mnoha odvětvích do tlaku 0,8 MPa a teploty 38°C

Instalace je možná kamkoliv na hlavní přívod do potrubí
nejlépe ihned za vodoměr či domácí vodárnu.

Neovlivňuje vodu po stránce chemické či bakteriologické

Je nejlépe vyzkoušet standart CF3, která je v FC 300.
Nestačí-li, zvolit jemnou CF1 či hrubou CF4

Technické údaje jednotlivých vložek:

CF1 jemná

Max. průtok (1/min) 22,5

Pokles tlaku (MPa) 0,08

Porozita (m) 5

CF3 standard

Max. průtok (1/min) 45

Pokles tlaku (MPa) 0,02

Porozita (m) 30

CF4 hrubá

Max. průtok (1/min) 50

Pokles tlaku (MPa) 0,01

Porozita (m) 60

MENU

 

Vodní filtr Rainfresh FC 000 s vložkou 1M

bakteriologické znečištění

Voda určená k pití z vlastních zdrojů, třebaže vypadá dobře, může obsahovat nebezpečné bakterie. Tyto způsobují vážné nemoci, např. salmonelózu, žloutenku, úplavici, tyfus, choleru apod. Mnoho chemických Iátek prostoupilo do spodních vod a budou tarn škodit dlouhá Iéta
- varem tyto chemické Iátky nezničíte. Způsobují i pachutě a zápach.

Proč zvolit právě FC 000 ?

zachycuje a spolehlivě Iikviduje všechny nebezpečné bakterie
    (koli, fekální koliformní, úplavice, salmonely, tyfu, cholery aj.)

je důležitou prevencí bez dávkování chemikálií

pro svou spolehlivost je vzorem pro sestavení Kanadských norem

je mnohem ekonomičtější než chlorace, dovážení či kupování vody

Odstraňuje zejména:

rakovinotvorné chemikálie vzniklé nutným chlorováním - chloroform, trichlorethen,
    dále PCB (polychlorované bifenyly), další chlorované uhlovodíky

těžké kovy - olovo a rtuť

všechny ropné produkty a zápachy po nich

herbicidy, pesticidy - tj. chemické prostředky na hubení plevele, hmyzu

fenoly

benzenyrad

ioaktivní radon

chlor

velké množství dalších organických jedů a organických Iátek (benzpyreny,
    dehtové emulze,   dichlorethen, ethylacetáty, chlorbenzeny, krezol, methylbromid,
    nitrobenzen, nitrotoluen, org. estery, sirovodík, toluen, xylen, atd...).
    Účinnost nového zařízení u velmi vysokých koncentrací dosahuje až do 97-99 %.

nebezpečné bakterie a škodliviny

pachutě, zápachy a mechanické nečistoty nad 0,3 mikronu : 0,3 tisícin milimetru.

 

Životnost vložek

Bezpečný provoz při řádné údržbě je 2 roky pro průměrnou rodinu. Po dobu životnosti
(2 roky) je vložka čistitelná a znovu použitelná.

Není řešením pro vysoký obsah dusičnanů nad 50 mg/l.

Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR:
HEM-324.4 -10. 4. 1991; SR: Z-1273192-HE-Q4 -13. 2. 1992.

MENU

 

Zařízení na úpravu vody A 1054 BR ZS 1"
pro odstranění železa a manganu

Toto zařízení pracuje v plně automatickém režimu. Filtry s náplní hmoty BIRM zachycují železo, mangan a další nečlstoty, které se po určité době vymývají do odpadu. Program vymývání je řízen automatikou v hlavě filtru v závislosti na nastaveném čase. Vymývání lze nastavit denně až 1x za 14 dní. Po dobu regenerace (cca půl hodiny v noci - lze nastavit) je možno odebírat vodu neupravovanou.

Nastavení se provádí na základě rozboru vody

Technické parametry:

Kapacita 9 Fe+Mn 10.5

Nominální průtok m3/bod 1.0

Maximální průtok m3/hod 3.8

Průřez m2 0.05

Objem náplně I 35

Celková hmotnost kg 75

Rozměry.
průměr / výška mm 257/1500

Potřebný prostor:
výška x šířka x hloubka mm
1800 x 500 x 500

Napojení G 1"

Tlak min/max MPa 0.2/0.6

Max. teplota vody °C 30

Max. teplota okolí °C 40

Elektrolnstalace: příkon 220V/50Hz 5 W

Automatická řídící jednotka: SIATA Lyp V132F XPO

surová voda: max. 3.5 mg/l Fe (pH>6.0). max. 1.5 mg/l Mn (pH>7.5)

MENU

 

Siliphos

Systém Siliphos nabízí ekonomickou cestu pro dlouhodobou ochranu rozvodů pitné
a užitkové teplé vody. Aplikací této technologie je celý vodovodní systém domácností, průmyslových objektů či veřejných budov dlouhodobě chráněn proti korozi a tvorbě kotelního kamene.

Bližší informace.

MENU

 

Chloroz extra 5

Kontinuální dávkování kapalin do beztlakového prostředí se použivá zejména pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z hlediska mikrobiologického.

Chloroz extra 5 = dávkovač desinfekčního roztoku do beztlakového prostředí pro:

studny

jímky

vodojemy

Výhody:

pracuje bez nároku na elektrickou energii

minimální nároky na obsluhu a údržbu

Technické údaje:


obsah zásobníku .................5,0 I 
celková výška, včetně vodící tyče = 500,0 mm, délka = 205,0 mm, šířka = 160,0 mm
dávkování ........... kontinuální 
rozsah dávky ..............2 -6 kapek/min - 0,2 -0,6 ml/min
délka pracovního cyklu při min. dávce ............cca 20 dnů
desinfekční medium......................... SAVO
orientační spotřeba /m3 vody............................ 9,0 ml 
hodnota chloru v desinfikované vodě dle Vyhl. MZdr. č. 376/2000Sb: minimum 0,05mg/l Cl2, maximum 0,30 mg/l Cl2

MENU

 

Filtry lamelové

Filtry jsou určeny pro domovní použití.

Výhodou je:

cenová dostupnost

velká spolehlivost

neomezená životnost

optimální velikost vložky pro domácí využití

Technické parametry:


Provozní teplota 0 - 50 °C, pracovní tlak do 6 Atm, maximální průtok do 6,5 m3/hod.

"Lamelový filtr velký" provedení lamely, plocha sítka 90 cm2, vstupní / výstupní závit 3/4" nebo 1", pracovní tlak 6 Atm, maximální průtok 6,5 m3/hod.

"Lamelový filtr special" provedení lamely, plocha sítka 135 cm2, vstupní / výstupní závit 1,1/4" nebo 1", pracovní tlak 6 Atm, maximální průtok 8 m3/hod.

MENU

 

Aquel 400

Zařízení na úpravu vody pro domácnosti pomocí osmotické membrány

Reverzní osmóza je proces, při kterém za vyššího tlaku procházejí molekuly vody speciální membránou, zatímco ionty a jiné rozpuštěné Iátky, jejichž molekuly jsou větší než voda, jsou membránou zadržovány na straně 5x vyšším tlakem, kde jsou zakoncentrovávány a plynule odváděny do odpadu. Tento proces dosahuje při tlacích obvyklých ve vodovodních rozvodech účinnosti 96-98%, t.j. odstraní z vody v průměru 96-98% původně rozpuštěných Iátek.

Jde o  větší zařízení ( umístění pod kuchyňskou linku )

 složení: 

a) mechanické filtry 20,5 mikronů

b) uhlíkový filtr

c) osmotická membrána
           - otvor v membráně 0,0005 mikronu

d) tlakový zásobník 17 litrů

e) výstupní uhlíkopropylenový filtr

f) dolomit - obohacuje vodu vápníkem a hořčíkem

g) UV lampa
           - likviduje veškeré mikrobiologické znečištění vody

Tato zařízení jsou vhodná pro městskou i studniční vodu. Jednotlivé složky jsou propojeny dle Vašich přání a skutečné potřeby.

Zařízení je schváleno Hlavním hygienikem ČR.

Technické parametry:


výkon filtrace: do 80 l / 24 h ( s větší osmózou až 280 l/ 24 h )
tlak vstupní vody min. 2,45 atmosfery, max. 10 atm.
účinnost filtrace: 85 - 98 %
rozměry : 420 mm výška, 340 mm šířka, 180 mm hloubka

MENU

 

 

CTRO

- menší zařízení ( umístění stolní - na kuchyňskou linku )

složení :

 mechanický filtr

filtr s aktivním uhlím

osmotická membrána

CTRO je kompaktní jednotka pro domácnost nebo kancelář. Ke svému provozu využívá pouze tlaku z vodovodního řadu, takže nepotřebuje žádnou elektrickou energii. Její výhodou je též, že odpadní Iátky se v systému nehromadí, ale odtékají hned do odpadu. Čistá voda se shromažd'uje
v 3 Iitrovém zásobníku, odkud muže být kdykoliv odebírána. Takto vyrobenou vodu můžete použít k mnoha účelům. Není to jen pro přípravu studených a teplých nápojů, ale výkon, který je až
100 Iitrů za 24 hodin, umožňuje tuto vodu používat i pro běžné vaření. Voda z reverzní osmózy má takovou kvalitu, že ji můžete použít třeba do akvárií, pro fotolaboratoře nebo do napařovacích žehliček.

Instalace a obsluha tohoto zařízení je velmi jednoduchá. Na standardní vodovodní baterii si namontujete speciální nástavec, který je součástí balení CTRO. Na tento nástavec upevníte pomocí rychlospojky přívodní modul, a pak už stačí jen zapnout vodu. Odpadní voda potom odtéká z přívodního modulu do odpadu. Stejně jako voda ze zásobníku po dosažení přepadového otvoru. Výhodou tohoto zařízení je i jeho přenosnost na jiné místo, kde je potřeba mít k dispozici kvalitní pitnou vodu.

Dovoz tohoto zařízení je schválen Hlavním hygienikem ČR.

Úprava vody reverzní osmózou je i přes relativně vysoké pořizovací náklady i ekonomicky výhodná. Výpočty potvrzují, že při spotřebě 10 Iitrů pitné vody v domácnosti denně a při nákupu stejného množství balené pitné vody se pořizovací náklady na CTRO vrátí za necelých 8 měsíců. Při spotřebě 20 Iitrů denně, což se více blíží realitě, neboť kvalitní čistou vodu je třeba používat i na vaření, je návratnost investice menší než 4 měsíce. Přitom životnost CTRO je stanovena na dobu okolo deseti Iet.

Technické parametry:


Konstrukce: Stolní provedení se zásobníkem na 3 litry a rychlospojkou na okamžité připojení
k vodovodnímu kohoutku.
Vlastnosti vstupní vody: Tlaková voda z veřejných či domácích vodovodů
Minimální tlak vstupní vody: 0,25 MPa = 2,5 atmosféry
Maximální tlak vstupní vody: 0,6 Mpa = 6 atmosfér
Účinnost odstranění rozpuštěných látek 96 - 98 %

MENU

 

© 2002 BPM - Design